Sobre mi

Fisioterapia Cori Amorós, SL. Fundada l’any 1999.

Especialista en servei de rehabilitació en medi aquàtic. Oferim tractaments globals en funció de la patologia.

Els fisioterapeutes busquen maximitzar la qualitat de vida en l’àmbit de la promoció, prevenció i tractament tenint en compte les quatre dimensions de l’ésser humà: físic, psíquic, social i ètic/espiritual.

Cori Amorós fisioterapia